Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Oostenrijks voorzitterschap van de ...

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de zes maanden. Gedurende die zes maanden zit het voorzitterschap vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad, en levert zo een bijdrage tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

Er wordt nauw samengewerkt tussen telkens drie lidstaten die na elkaar het voorzitterschap bekleden en die "trio's" worden genoemd. Dit systeem werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema's die de Raad gedurende de betrokken achttien maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de drie landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma. Het huidige trio bestaat uit het Estse, het Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap.

Vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 is het voorzitterschap van de Raad is voor de derde keer in de handen van Oostenrijk. De prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap staan in het teken van dit motto: ‘Een beschermend Europa’ (Engels: ‘A Europe that protects’). Daarnaast sluiten de prioriteiten aan bij de gemeenschappelijke doelen van het trio, dat Oostenrijk samen met Bulgarije en Estland vormt. De drie beleidsgebieden die extra aandacht krijgen van het Oostenrijks voorzitterschap zijn de veiligheid en de bestrijding van illegale migratie, welvaart en concurrentiekracht door middel van digitalisatie en stabiliteit in de buurlanden; EU-perspectief van de Westelijke Balkan/Zuidoost-Europa.

Het Oostenrijks voorzitterschap dient daarnaast een aantal uitdagingen op Europees niveau in goede banen te leiden. Zo zijn de Brexit-onderhandelingen en onderhandelingen over de volgende lange termijn begroting na 2020 de belangrijke thema's van de komende zes maanden.

Wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk streeft het Oostenrijkse voorzitterschap ernaar de onderhandelingen over wijziging van de richtlijn inzake kankerverwekkende stoffen af te ronden. Kanker is immers nog altijd de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerd overlijden in de EU.

1.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.