Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Raadpleging broeikasgasemissies

De Europese Commissie (DG Klimaat en DG Energie) heeft een raadpleging gelanceerd met betrekking tot haar langetermijnstrategie voor de vermindering van broeikasgasemissies in de Europese Unie. Deze raadpleging was het gevolg van het verzoek van EU-leiders aan de Commissie om een strategie op te stellen die de broeikasgasemissies in de EU reduceert. Alle belanghebbenden, waaronder burgers, bedrijven en overheden konden gedurende de termijn van 19 juli tot 9 oktober 2018 hun ideeën en belangen hieromtrent met de Europese Commissie delen.

1.

De Raadpleging

De langetermijnstrategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU weerspiegelt haar langetermijnvisie voor een moderne Europese economie voor alle Europeanen en de kansen en uitdagingen van het koolstofarm maken van de economie.

De twee voornaamste doelen van de raadpleging zijn de volgende:

  • Standpunten en meningen verzamelen over de technologische en sociaal-economische trajecten die moeten worden verkend om de broeikasgasemissies van de EU op lange termijn te verminderen
  • Feiten, gegevens en kennis verzamelen over elementen die niet bij eerdere rapportages naar voren zijn gekomen, waaronder stimulerende en remmende factoren, uitdagingen en kansen die relevant zijn voor een langetermijnstrategie

De Raad heeft de Europese Commissie verzocht om voor 19 maart 2019 een update van de langetermijnstrategie te geven. Daarnaast zal de Europese Commissie een toespraak houden over de huidige stand van zaken inzake klimaatverandering op de Verenigde Naties klimaattop op 14 december 2018 in Katowice, Polen.

2.

Effect op de woningcorporaties

De raadpleging heeft als doel het vormen van een langetermijnstrategie die niet van bindende aard zal zijn. Daarom is het onwaarschijnlijk dat Nederland haar wetgeving zal aanpassen aan de inhoud van de strategie. Desondanks kan uit de strategie een wetsvoorstel voortvloeien, waardoor er uiteindelijk wel bindende wetgeving zal worden voorgesteld.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

In juli 2018 hield de Europese Commissie een bijeenkomst waarbij de voornaamste stakeholders van zowel regionaal, nationaal als Europees niveau de strategie bespraken en hun meningen naar voren brachten. Daarna was het tot 9 oktober 2018 mogelijk om de strategie via de raadpleging te beïnvloeden. Op dit moment kan men nog rechtstreeks via de Europese Commissie invloed uitoefenen.

4.

Stakeholders

Op het Europese niveau zijn DG Klimaat (CLIMA) en DG Energie (ENER) verantwoordelijk voor regeling inzake klimaatverandering. Commissaris Miguel Arias Cañete staat bij beide DG’s aan het hoofd.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.