Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Stedelijke Innovatieve Acties

Breda en Amsterdam wonnen beiden financiële steun voor het realiseren van hun projectvoorstel in het kader van de Stedelijke Innovatieve Acties. De Europese Commissie verleende deze aan 22 Europese steden voor innovatieve projecten in het kader van de Stedelijke Innovatieve Acties. De stedelijke uitdagingen in kwestie betreffen voornamelijk luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting en banen en vaardigheden voor de lokale economie. Er wordt in totaal 92 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor gebruikt.

1.

Breda: AirQon

Voor het realiseren van het AirQon project ontving de gemeente Breda een budget van € 2.544.876,12 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het AirQon project beoogt dieselgeneratoren te vervangen door een energievoorziening op basis van Electric Vehicle (EV) -batterijen. Vraag en aanbod worden gekoppeld via een online platform en wederzijds voordelige stimuleringsregelingen. Het project zal tot een groter bewustzijn van schone energiebronnen leiden. Ook zal AirQon onderzoeken hoe de technologie toegepast kan worden op generatoren in openbare gebouwen.

2.

Amsterdam: Resilio

De gemeente Amsterdam ontving voor haar Resilio project een budget van € 4.814.248,00 uit het EFRO. Het Resilio project heeft als doel om een netwerk van slimme innovatieve klimaatadaptieve groene daken te creëren. Intelligente controle van het opgevangen water zal optimalisatie mogelijk maken tussen waterretentiecapaciteit (regenwaterbuffering om wateroverlast te verminderen) en waterbeschikbaarheid (voor koeling, droogtereductie, plantirrigatie, aanvullen van grondwater, grijswatersystemen) op bouw-, buurt- en stadsschaal. Er zal een softwaretool worden ontworpen voor eigenaars van daken en dienstverleners om real-time suggesties te doen voor de vrijgave en het behoud van dakwater. De voorgestelde oplossing zal achtereenvolgens worden geïmplementeerd op 10.000 m² sociale woningdaken in 4 pilotgebieden in Amsterdam na een herhalend verbeteringsproces.

3.

Vierde oproep

De Commissie startte op 10 oktober ook de vierde oproep tot het indienen van projecten in het kader van de Stedelijke Innovatieve Acties. Zoals aangekondigd in het Actieplan in het kader van de Europese Veiligheidsagenda is er nu 100 miljoen euro voor steden beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om openbare ruimten te beschermen en minder kwetsbaar te maken. In het kader van de oproep zullen ook projecten worden gefinancierd op het gebied van digitalisering, milieu en inclusie.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.