Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Horizon 2020 HOUSEFUL-project

Het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en innovatie in Europa; ‘Horizon2020’ financiert het HOUSEFUL-project Dit project beoogt door middel van innovatieve geïntegreerde circulaire diensten, gericht op het optimale gebruik en beheer van water, afval, energie en hulpbronnen verspilling tegen te gaan. De huisvestingssector is namelijk één van de meest consumerende sectoren op EU-niveau. Ze is verantwoordelijk voor consumptie van 50% van alle gewonnen materialen, 40% van het eindverbruik van energie, 33% van het waterverbruik en 33% van al het geproduceerde afval. Het hoofddoel van het HOUSEFUL-project is het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve geïntegreerde circulaire diensten, gericht op het optimale beheer en gebruik van water, afval, energie en materialen tijdens alle fasen van de levenscyclus van gebouwen. Vier residentiële gebouwen in Spanje en Oostenrijk gaan deze circulaire diensten gedurende verscheidene bouwperiodes testen.

Voor de woningcorporaties is Houseful van belang om verschillende redenen. Eerst en vooral houdt het uitdagingen op het vlak van energieprestatie van gebouwen in. Daarnaast veroorzaakt het huidige lineaire model veel milieuproblemen en is één van de grootste obstakels in de overgang naar een circulaire economie. Het Houseful-project zal daarom nieuwe innovatieve circulaire oplossingen en diensten voor zakelijke kansen in de huisvestingssector introduceren. Deze oplossingen zullen de nieuwe vormen van co-creatie stimuleren, hetgeen de samenwerking tussen de belanghebbenden zal vergroten.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.