Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Internationale Dag van personen met een handicap 2018: verklaring van Commissaris Thyssen - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018.

Aan de vooravond van de Internationale Dag van personen met een handicap, die elk jaar op 3 december plaatsvindt, zei commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen:

"Vorig jaar wenste ik dat 2018 het jaar zou zijn waarin de Europese toegankelijkheidswet werkelijkheid zou worden. Ik ben uitermate verheugd dat mijn wens is uitgekomen. Enkele weken geleden hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt dat in de komende weken zou moeten worden afgerond.

Dat akkoord zal het leven van meer dan 80 miljoen Europeanen met een handicap verbeteren. Zij zullen nu gauw kunnen beschikken over toegankelijkere producten en diensten zoals telefoons, computers, e-boeken en e-commerce. Hierdoor wordt de Europese Unie 's werelds grootste markt voor toegankelijke producten en diensten en wordt een deel van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, die is gericht op een onbelemmerd Europa voor alle Europese burgers, gerealiseerd.

In de loop van 2018 hebben we duidelijk vooruitgang geboekt met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Niet alleen is een akkoord bereikt over de Europese toegankelijkheidswet. Alle lidstaten van de EU zijn nu ook partij bij het verdrag.

Ik ben vastberaden voort te werken aan onze weg naar een inclusievere maatschappij. Stap voor stap maken we de Europese pijler van sociale rechten waar en bouwen we aan een eerlijker en socialer Europa voor iedereen."

Achtergrond

Meer dan 80 miljoen mensen in de EU hebben in meer of mindere mate te maken met een handicap. Toegankelijkheid van producten en diensten is voor deze groep een voorwaarde om op voet van gelijkheid in de samenleving te kunnen deelnemen en daarbinnen een actieve rol te kunnen vervullen. Bovendien draagt toegankelijkheid ook bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei.

In 2011 ratificeerde de EU het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). In dit verdrag worden handicaps als een mensenrechtenkwestie gezien en niet vanuit medisch of liefdadigheidsoogpunt bekeken. In het verdrag wordt aandacht besteed aan burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, en tevens aan een groot aantal uiteenlopende beleidsgebieden, zoals justitie, vervoer, werkgelegenheid, informatietechnologie enz. Alle EU-lidstaten hebben het Verdrag ondertekend en geratificeerd.

Op EU-niveau is actie ondernomen met het voorstel voor de Europese toegankelijkheidswet. De inclusie van mensen met een handicap in onze samenleving en economie is ook een belangrijk beginsel van de Europese pijler van sociale rechten.

De jaarlijkse conferentie op de Europese dag van personen met een handicap zal in Brussel plaatsvinden op 3 en 4 december. Daar worden de jaarlijkse Access City Awards uitgereikt, een erkenning voor steden die hun toegankelijkheid voor de burger hebben verbeterd.

Meer informatie

Belangrijke producten en diensten in de hele EU toegankelijk maken: verklaring van commissaris Thyssen na het voorlopige akkoord tussen de instellingen van de EU

Persbericht: Commissie doet voorstel om producten en diensten beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap

Conferentie Internationale Dag van personen met een handicap 2018

Webpagina van de Europese Commissie over personen met een handicap

Access City Awards

Nieuwsbericht over gendergelijkheid voor vrouwen met een handicap van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #EUdisability

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/18/6603

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.