Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Roemeens voorzitterschap van de ...

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de zes maanden. Gedurende die zes maanden zit het voorzitterschap vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad, en levert zo een bijdrage tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

Er wordt nauw samengewerkt tussen telkens drie lidstaten die na elkaar het voorzitterschap bekleden en die "trio's" worden genoemd. Dit systeem werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema's die de Raad gedurende de betrokken achttien maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de drie landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma. Het huidige trio bestaat uit het Roemeense, het Finse en het Kroatische voorzitterschap.

Roemenië heeft op 1 januari 2019 het roterende voorzitterschap van de Raad overgenomen, voor het eerst sinds het toetreden tot de EU in 2007. De prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap staan in het teken van het motto: ‘Cohesion, a common European value’.

Het programma van het voorzitterschap heeft vier hoofdprioriteiten:

  • Een Europa van convergentie
  • Een veiliger Europa
  • Europa als sterke mondiale speler
  • Europa van gemeenschappelijke waarden

Tijdens het Roemeense voorzitterschap van de Raad zal de EU zich ook moeten bezighouden met:

Drie belangrijke gebeurtenissen, die tijdens het Roemeens voorzitterschap zullen plaatsvinden, zijn de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart, de EU-top in Sibiu (Roemenië) op 9 mei en de Europese verkiezingen die plaatsvinden van 23 tot en met 26 mei.

1.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.