Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij De digitale vaardigheden en banen ...

De digitale vaardigheden en banen coalitie is een van de tien kerninitiatieven die de Commissie heeft voorgesteld in het kader van de nieuwe vaardigheden agenda voor Europa. Tot de coalitie behoren lidstaten, bedrijven, sociale partners en organisaties die zich er samen toe verbinden het gebrek aan digitale vaardigheden in Europa bestrijden. De leden onderschreven hiertoe een handvest. Een van de vier aspecten waarop de coalitie is gericht, bestaat uit het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers. Hieronder valt de bijscholing op digitaal vlak van personeel en werkzoekenden. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het cruciaal dat personeel actief kundig is in het digitale tijdperk.

1.

De digitale vaardigheden en banen coalitie

In de ruime zin beoogt de coalitie de creatie van een digitale interne markt te ondersteunen. Daarvoor zijn digitaal kundige werknemers cruciaal. Op dit moment wijst onderzoek uit dat 44% van de Europese burgers niet over digitale basisvaardigheden beschikken. Ongeveer 37% van Europese werknemers, waaronder boeren, bankiers en arbeiders, komen digitale vaardigheden tekort, ondanks de nood daaraan in hun sectoren. Daarnaast bestaat er een groeiend tekort aan ICT specialisten, hetgeen als een gevolg van het gebrek aan digitale onderwijsrichtingen wordt gezien.

Alle organisaties die actie ondernemen om digitale vaardigheden in Europa te versterken kunnen lid worden van de coalitie om als groep de kloof van digitale vaardigheden aan te pakken. Acties variëren van het onderwijzen van werklozen tot trainingen door ICT specialisten. De coalitie deelt en promoveert tevens initiatieven met betrekking tot digitale vaardigheden via de jaarlijkse European Digital Skills Awards. Lidstaten kunnen verder samenwerking aanmoedigen door verschillende nationale actoren een nationale coalitie te laten vormen.

De coalitie is erop gericht de digitale vaardigheden van vier ruime groepen te bevorderen:

 • A. 
  Digitale vaardigheden voor iedereen: elke burger moet actief kunnen zijn in ons digitale tijdperk
 • B. 
  Digitale vaardigheden voor de werknemer: bij- en herscholing van werknemers en werkzoekenden
 • C. 
  Digitale vaardigheden voor ICT-professionals
 • D. 
  Digitale vaardigheden in de onderwijssector, inclusief leven lang leren

De derde groep is van groot praktisch belang voor de woningcorporaties.

2.

Invloed op de werknemer

Digitale vaardigheden zijn voor niemand onbelangrijk, simpelweg omdat we in een digitaal tijdperk leven. Wie over digitale basisvaardigheden beschikt, zal snel de potentiële mogelijkheden en kansen die digitalisering van huidige systemen inzien. Up-to-date zijn met de razendsnelle digitale ontwikkelingen kan echter moeilijk zijn voor personen die niet in het digitale tijdperk zijn opgegroeid, laat staan geschoold. Om die reden zijn initiatieven zoals de Digitale vaardigheden en banen coalitie een bijzonder effectief hulpmiddel om de positieve effecten van digitalisering te begrijpen en toe te passen waar nodig. Als voorbeeld valt hieronder de bijscholing van werknemers door een ICT-specialist.

3.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.