Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Rapport: vergrijzing en het effect ...

EU-OSHA, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, stelde in 2017 een rapport omtrent duurzame inzetbaarheid en vergrijzing op in samenwerking met Cedefop, Eurofound en EIGE. In het rapport 'EU-OSHA- Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies' worden feiten en statistieken, Europese wet- en regelgeving, en beleidsvoorbeelden in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid uiteengezet.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, met als doel om de Europese werkplekken veiliger, gezonder en productiever te maken, ten gunste van ondernemingen, werknemers en regeringen. Het bevorderen van een cultuur van risicopreventie om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren hoort daarbij. Het werk dat EU-OSHA verricht draagt bij aan het strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) van de Europese Commissie voor de periode 2014-2020 en aan andere relevante EU-strategieën en -programma's, zoals Europa 2020.

Het rapport is gebaseerd op de deskundigheid van vier EU-agentschappen op hun respectieve gebieden, dekt de beleidsuitdagingen in verband met de vergrijzende beroepsbevolking en beschouwt innovatieve oplossingen. EU-OSHA presenteert beleidsvoorbeelden van geïntegreerde benaderingen van veiligheid en gezondheid op het werk voor oudere werknemers. Eurofound onderzoekt de arbeidsomstandigheden voor werknemers van alle leeftijden, de daarmee samenhangende resultaten op het gebied van werkgerelateerde duurzaamheid en hoe het juiste beleid een langer beroepsleven kan bevorderen. Cedefop onderzoekt hoe beroepsonderwijs en -opleiding kunnen worden gebruikt om actief ouder worden op het werk te ondersteunen. EIGE biedt een genderperspectief op het probleem van de vergrijzende beroepsbevolking en bespreekt de verschillende uitdagingen waarmee mannen en vrouwen worden geconfronteerd. Het rapport schetst ook de impact van demografische trends op de lange termijn op de werkgelegenheid, en onderzoekt levenslange deelname aan leren. Dit wordt gevolgd door een oproep voor oplossingen voor actief ouder worden die ervoor zorgen dat oudere werknemers actief, bekwaam en werkzaam blijven.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.