Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Europese sociale dialoog

De Europese Commissie heeft sinds het begin van haar mandaat aangemoedigd dat de sociale dialoog op EU-niveau nieuw leven zou worden ingeblazen, door een nieuwe impuls te geven aan de betrokkenheid van de sociale partners bij het beleid en het wetgeven van de EU en aan de bevordering van de sociale dialoog op alle niveaus. In een gezamenlijke verklaring genaamd "Een nieuwe start voor een nieuwe dialoog", die de Europese sociale partners, het voorzitterschap van de Raad en de Commissie in juni 2016 hebben ondertekend, bevestigden zij zich gezamenlijk te zullen inzetten voor verbetering van de randvoorwaarden, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de sociale dialoog op alle niveaus. Bilaterale samenwerking tussen de werkgevers en de vakbonden is essentieel voor een goed functionerende sociale dialoog. De kaderovereenkomst over actief ouder worden en een intergenerationele aanpak die in maart 2017 door de sociale partners op EU-niveau is ondertekend, is een voorbeeld van hoe de sociale partners kunnen bijdragen aan een beter bestuur en doeltreffender sociale en economische hervormingen.

1.

De kaderovereenkomst over actief ouder worden en een intergenerationele aanpak

Als antwoord op de uitdagingen voortvloeiend uit demografische verandering hebben de Europese sociale partners, BusinessEurope, UEAPME, CEEP en het EVV (en het verbindingscomité EUROCADRES/CEC) in het kader van hun werkprogramma 2015-2017 beslist om een autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden en een intergenerationele aanpak op te stellen. De Europese sociale partners wijzen erop dat er maatregelen nodig zijn op nationaal, sectoraal en/of bedrijfsniveau, zodat het voor oudere werknemers gemakkelijker wordt tot de pensioengerechtigde leeftijd actief te blijven op de arbeidsmarkt en er tegelijkertijd, in een context van hoge jeugdwerkloosheid, over wordt gewaakt dat de overgangen tussen generaties vlot verlopen.

Dergelijke maatregelen moeten het vermogen van werknemers van alle leeftijden om gezond en actief op de arbeidsmarkt te blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd, aanzienlijk verbeteren. Ze moeten een cultuur van verantwoordelijkheid, inzet, respect en waardigheid op alle werkplekken bevorderen, waarbij alle werknemers naar waarde worden geschat, ongeacht hun leeftijd.

Met deze kaderovereenkomst willen de sociale partners hun bijdrage leveren aan het EU-beleid (met inbegrip van de non-discriminatiewetgeving) en de bestaande EU-maatregelen ter ondersteuning van het actief ouder worden en de intergenerationele aanpak. Deze overeenkomst wil voortbouwen op de bestaande maatregelen en benaderingen die gelden in heel Europa en deze versterken. Zij schetst de instrumenten/maatregelen waarmee de sociale partners en/of HR-managers rekening moeten houden in het licht van de demografische evolutie van het land en de realiteit op de arbeidsmarkt, in overeenstemming met de eigen nationale procedures en praktijken van de sociale partners.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.