Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Duurzame inzetbaarheid en Europa

De wettelijke pensioenleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken naar 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor de beroepsbevolking, deze vergrijst. De gemiddelde leeftijd en werkdruk op de werkvloer stijgt. In vele sectoren zorgt dit voor een enorme uitdagingen. Het voorkomen van verzuim door medewerkers zo lang mogelijk vitaal, productief en gemotiveerd aan de slag te houden is het adagium.

Woningcorporaties zijn zich ingrijpend aan het herbezinnen. Taken worden wegbezuinigd of uitbesteed, functies veranderen, banen verdwijnen. De verwachting is dat de komende jaren 10 tot 20 procent van de banen bij woningcorporaties vervalt. Des te belangrijker dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Daarvoor zijn ze primair zelf verantwoordelijk, maar werkgevers kunnen hun medewerkers natuurlijk wel stimuleren om te blijven werken aan hun ontwikkeling. Om corporaties hierbij te ondersteunen is de brochure ' ', gemaakt in opdracht van CAO-partijen. Waardevol blijven voor de arbeidsmarkt is daarbij het centrale thema.

De essentie is dat werkgevers een omgeving en context creëren waarin werknemers gezond blijven, zich erkend en gewaardeerd voelen, betrokken zijn en zich kunnen blijven ontwikkelen. De werknemer wil een fysiek en mentaal gezond lichaam behouden en met plezier naar (uitdagend) werk gaan. Werkgevers werken aan duurzame inzetbaarheid omdat verzuim vanwege een burn-out of fysieke ongemakken een organisatie veel geld kost.

1.

Definitie van duurzame inzetbaarheid

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

Eurofound, de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden noemt het thema 'Sustainable work' en hanteert de volgende definitie:

“Working and living conditions that are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life”.

2.

Europees beleid

Ook op Europees niveau wordt beleid geformuleerd om oplossingen te vinden om de steeds ouder wordende beroepsbevolking vitaal, gemotiveerd en competent aan het werk te houden ergo duurzaam inzetbaar. Het is een breed terrein, waar het zowel gaat om de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, als ook om hun vaardigheden en competenties.

Hieronder staat een opsomming van Europese strategieën, beleidsinitiatieven, subsidies, best practices, aanbevelingen, studies en rapporten die duurzame inzetbaarheid bevorderen en ten dele realiseren. Ze zijn afkomstig van de , de Europese Sociale Partners, , het Agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk en Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden.

Deze Europese initiatieven zijn veelal niet direct gericht op 'duurzame inzetbaarheid' an sich, maar initiëren beleid op thema's als 'evenwicht tussen werk en privéleven', 'arbeidsomstandigheden', 'flexibel werken', 'banen en groei', 'preventie', 'leven lang leren' en 'active ageing'. Het is juist de combinatie van al deze initiatieven die bijdraagt aan het tegengaan van verzuim en de 'duurzame inzetbaarheid' van medewerkers. Hieronder staan een aantal van deze Europese initiatieven vermeld.

3.

EU-initiatieven

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.