Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Wetsvoorstel over het evenwicht ...

Op 13 juni 2019 heeft de Raad de richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven aangenomen. De richtlijn vervangt de richtlijn inzake moederschapsverlof, die is ingetrokken. Het doel van de richtlijn is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Daarnaast zorgt de richtlijn ervoor dat mannen meer gebruik kunnen maken van verlof om gezinsredenen, en dit leidt vervolgens tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen. De lidstaten moeten de bepalingen in de richtlijn uiterlijk 2 augustus 2022 in nationaal recht omzetten.

1.

Richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

Met deze richtlijn zorgt de EU voor toegang tot regelingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, zoals verlof en flexibele werkregelingen. Ouders en mensen met zorgtaken hebben hierdoor recht op geschikte vormen van verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Verder zijn regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, nu beter toegankelijk. Tevens zorgt de richtlijn ervoor dat mannen meer gebruik maken van verlof om gezinsredenen, wat zal leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen. De richtlijn bevordert duurzame inzetbaarheid van werknemers (minder verzuim, meer werkplezier etc.)

De richtlijn voorziet in een aantal nieuwe of verhoogde minimumnormen voor ouderschaps-, vaderschaps- en zorgverlof, waaronder het nieuwe recht voor vaders om ten minste tien werkdagen verlof te nemen rond de geboorte van een kind. De maatregelen zijn bedoeld om mannen beter in staat te stellen verantwoordelijkheden op het gebied van ouderschap en zorg op zich te nemen. Dit komt de kinderen ten goede en het bevordert de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen wordt teruggedrongen.

2.

Invloed op de werknemer

De richtlijn introduceert nieuwe minimumnormen voor vaderschapsverlof, waarbij vaders of tweede ouders rond de geboorte ten minste tien werkdagen verlof kunnen opnemen en voor die periode een vergoeding ontvangen waarvan de hoogte door de betrokken lidstaat wordt bepaald. Ook is er een nieuwe minimumnorm voor ouderschapsverlof, waarbij het bestaande individuele recht van vier maanden is gehandhaafd, maar met twee niet-overdraagbare maanden, waarvan ten minste anderhalve maand wordt vergoed volgens het percentage dat door de betrokken lidstaat is vastgesteld.

De richtlijn voert een individueel recht op zorgverlof in. Dit is een recht dat voorheen niet op EU-niveau werd erkend. Daardoor zouden ouders – ten minste tot het kind acht jaar oud is – en mantelzorgers flexibele werkregelingen kunnen aanvragen. Ouders en mantelzorgers zouden bijvoorbeeld kunnen vragen om flexibele werktijden of werkpatronen, en om het recht om te mogen telewerken.

3.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.