Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Wetsvoorstel over het evenwicht ...

Op 26 april 2017 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel over het evenwicht tussen werk en privéleven gepresenteerd. De Commissie heeft haar voorstel op 26 april 2017 ingediend. Het vervangt de voorgestelde richtlijn inzake moederschapsverlof, die is ingetrokken. Het doel van dit voorstel is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Het moet ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van verlof om gezinsredenen, en zal daarmee leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen.

1.

Wetsvoorstel over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De Europese Commissie stelt voor de toegang tot regelingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, zoals verlof en flexibele werkregelingen, te verbeteren. Ouders en mensen met zorgtaken hebben recht op geschikte vormen van verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Het doel van dit voorstel is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Het moet ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van verlof om gezinsredenen, en zal daarmee leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit voorstel bevordert duurzame inzetbaarheid van werknemers (minder verzuim, meer werkplezier etc.)

Het voorstel voorziet in een aantal nieuwe of verhoogde minimumnormen voor ouderschaps-, vaderschaps- en zorgverlof, waaronder het nieuwe recht voor vaders om ten minste tien werkdagen verlof te nemen rond de geboorte van een kind. De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld om mannen beter in staat te stellen verantwoordelijkheden op het gebied van ouderschap en zorg op zich te nemen. Dit zal hun kinderen ten goede komen en de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen, waardoor het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen wordt teruggedrongen, aldus de Commissie. Zowel de Raad als het Parlement zijn het sinds september 2018 intern eens over hun positie met betrekking tot het voorstel. Op dit moment onderhandelen de Commissie, de Raad en het Parlement met elkaar in triloog.

2.

Invloed op de werknemer

De richtlijn beoogt nieuwe minimumnormen voor vaderschapsverlof te introduceren, waarbij vaders of tweede ouders rond de geboorte ten minste tien werkdagen verlof kunnen opnemen en voor die periode een vergoeding ontvangen waarvan de hoogte door de betrokken lidstaat wordt bepaald. Ook zou er een nieuwe minimumnorm komen voor ouderschapsverlof, waarbij het bestaande individuele recht van vier maanden wordt gehandhaafd, maar met twee niet-overdraagbare maanden, waarvan ten minste anderhalve maand wordt vergoed volgens het percentage dat door de betrokken lidstaat is vastgesteld.

De richtlijn beoogt een individueel recht op zorgverlof in te voeren, een recht dat voorheen niet op EU-niveau werd erkend. Daardoor zouden ouders – ten minste tot het kind acht jaar oud is – en mantelzorgers flexibele werkregelingen kunnen aanvragen. Ouders en mantelzorgers zouden bijvoorbeeld kunnen vragen om flexibele werktijden of werkpatronen, en om het recht om te mogen telewerken.

3.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.