Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal
donderdag 7 februari 2019, 15:17
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Deeltijdwerkers in de Europese Unie met een contract van meer dan 12 uur per maand krijgen meer rechten. Het gaat om afspraken over beschikbaarheid en over hoelang zij van tevoren moeten worden ingelicht over hun volgende klus. Als die klus op zeer korte termijn is, mogen werkgevers oproepkrachten bij weigering niet ontslaan.

Werkgevers mogen personeel met een nulurencontract niet langer verbieden een extra baan aan te nemen. Daarnaast krijgen flexwerkers recht op een gratis opleiding. En een proeftijd mag in principe niet langer dan zes maanden duren.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord gesloten over deze wetgeving. Die geldt tot ontevredenheid van de vakbonden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten.

De Europese Commissie kwam ruim een jaar geleden met voorstellen om het minimale beschermingsniveau van werknemers op te trekken. De huidige wetgeving dateert uit 1991.

Wie een baan aanneemt, moet voortaan bij het begin worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten, bijvoorbeeld over het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije dagen. Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) zorgt het akkoord voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nu zijn er volgens haar zo’n 3 miljoen Europeanen die dat niet hebben. Zij sprak van een ,,grote mijlpaal’’ voor een sociaal Europa.

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius ziet het akkoord als een stap om de ergste vormen van misbruik op de arbeidsmarkt in te perken. Flexibele werkvormen zijn volgens haar prima, zolang bedrijven die niet alleen maar gebruiken om de kosten te drukken. ,,Mensen verdienen zekerheid over hun inkomen en het aantal uren dat ze moeten werken.''

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.