Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Europees Parlement verwerpt financiering op basis van economische streefcijfers - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019.

Het Parlement heeft regels aangenomen voor investeringen in EU-regio´s voor 2021-2027. Het is echter tegen de opschorting van regionale EU-fondsen gebaseerd op economische streefcijfers.

De nieuwe regels werden woensdag aangenomen met 460 stemmen voor, 170 tegen en 47 onthoudingen. De overkoepelende plannen voor het beheer van de regionale, sociale en -cohesieuitgaven voor 2021-2027 zijn essentieel voor de voortdurende investeringen in Europese regio´s en gemeenschappen, met meer steun voor minder ontwikkelde regio´s.

Financiering

Europarlementariërs geloven stellig dat het huidige financieringsbedrag van €378,1 miljard (in 2018-prijzen) moet worden behouden voor de periode 2021-2027. Minder ontwikkelde regio´s blijven profiteren van substantiële EU-steun, met co-financieringspercentages tot 85% (vergeleken met 70% voorgeteld door de Europese Commissie) en een aandeel van 61,1% van de ontwikkelingsfondsen voor sociaal, regionaal en cohesiebeleid. Het co-financieringspercentage voor transitie en meer ontwikkelde regio´s is ook verhoogd, naar respectievelijk 65% en 50%. €1,6 miljard (0,4%) hiervan moet opzij worden gezet voor aanvullende fondsen voor perifere regio´s.

Overkoepelende principes

De gemeenschappelijke regels hebben nu een sterkere link met de overkoepelende beleidsdoelen van de EU, zoals:

  • Meer concurrentievermogen en de versterking van MKB´s;
  • Prioriteit voor efficiëntiemaatregelen in het vraag en aanbod naar energie;
  • Bescherming en verbetering van de milieukwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering;
  • Bevorderen van slimme en duurzame mobiliteit;
  • Respecteren van fundamentele rechten, het verzekeren van gendergelijkheid en de preventie van elke vorm van discriminatie.

Quotes

Co-rapporteur Constanze Krehl (S&D, Duitsland): “Het Europees Parlement steunt de vereenvoudigingsprincipes en het opnemen van alle partners die zich bezighouden met EU-cohesiefinanciering in deze partnerschapsovereenkomsten. Het koppelen van regionale EU-cohesiefinanciering aan macro-economische voorwaarden, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, betekent echter dat regionale autoriteiten oneerlijk worden gestraft voor beslissingen die genomen zijn door nationale overheden. Daarom heeft het Parlement dit verworpen.”

Co-rapporteur Andrej Novakov (EVP, Bulgarije): “Iedereen haalt voordeel uit het cohesiebeleid van de EU, omdat het ons samenbrengt. Er is maar één categorie Europeanen: de netto-winnaars. We zijn erg blij dat we het strakke wetgevingsschema hebben kunnen aanhouden en we zijn klaar om onmiddellijk de onderhandelingen met de lidstaten te starten.”

Vervolgstappen

Het Europees Parlement is klaar om de onderhandelingen met de EU-ministers te beginnen.

Achtergrond

De Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen zullen van toepassing zijn op het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds (EFS+), het Cohesiefonds. De regels gelden ook voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en betrekken het budget voor het Asiel, Migratie en Integratiefonds, het Fonds voor Interne Veiligheid en het Instrument Politiesamenwerking en Grenzen en Visa. Deze fondsen vormen ongeveer een-derde van het EU-budget.


1.

Relevante EU dossiers

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.