Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Cohesiebeleid na 2020: de toekomst van EU-investeringen in gezondheid voorbereiden - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 februari 2019.

Vandaag hebben de commissarissen Crețu en Andriukaitis gezondheidswerkers bijeengebracht om een reflectie op gang te brengen over toekomstige EU-investeringen in gezondheid in het kader van de cohesiebeleidsprogramma's 2021-2027.

Tijdens het rondetafelgesprek met gezondheidsorganisaties (zoals European Health Management Association en EuroHealthNet) vandaag bij de Commissie hebben de commissarissen een proefproject gelanceerd ter verbetering van grensoverschrijdende hulpdiensten in de Pyreneeën tussen de grensgebieden van Frankrijk, Spanje en het Vorstendom Andorra. Zij hebben ook aangekondigd dat "gezondheid" dit jaar de nieuwe categorie wordt van de RegioStars Awards.

Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis: "Volgens de recentste Eurobarometer-enquête wil bijna 70 % van de Europeanen dat de EU meer doet op het gebied van gezondheid. Aan de hand van de cohesiebeleidsfondsen kunnen wij concreet het verschil maken daar waar onze steun nodig is, en duidelijk maken dat de wensen van onze mede-Europeanen niet in dovemansoren vallen. Ik ben ook verheugd dat "gezondheid" een nieuwe categorie wordt van de RegioStars Awards. Dit toont eens te meer aan dat wij het in het Verdrag neergelegde beginsel om gezondheid in alle beleidsterreinen te integreren, moeten en kunnen uitvoeren."

Commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu, voegde daaraan toe: "Investeringen in gezondheid in het kader van het cohesiebeleid, goed voor meer dan 4 miljard euro EU-middelen in de huidige begroting, zijn een concrete uiting van een Europa dat beschermt. De gezondheidszorg evolueert en de investeringen van de EU moeten daarin meegaan. Daarom hebben wij dit debat met gezondheidswerkers georganiseerd. Hun aanbevelingen kunnen de koers uitzetten voor de EU-investeringen in gezondheid de komende tien jaar."

  • Toekomstige EU-investeringen in gezondheid:

De conclusie van het debat luidde dat de gezondheidsstelsels evolueren in de richting van meer voorlichting, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook vindt een verschuiving plaats van verzorging in ziekenhuizen en instellingen naar gemeenschapszorg en de integratie van sociale en gezondheidszorg. Met nieuwe beleidsdoelstellingen die geïntegreerde investeringen in gezondheid, sociale inclusie en onderwijs mogelijk maken, biedt het voorstel van de Commissie voor het cohesiebeleid 2021-2027 precies de voorwaarden om deze veranderingen te ondersteunen.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg vereisen verschillende investeringen in infrastructuur, zowel in structuren voor primaire zorg als gemeenschapszorg, en in preventieprogramma's, geïntegreerde zorg en de opleiding van werknemers. Het cohesiebeleid kan deze investeringen ondersteunen.

De lidstaten en regio's moeten investeringsstrategieën voor de lange termijn opzetten die infrastructuur, menselijk kapitaal, innovatieve technologieën en nieuwe zorgmodellen omvatten. Om die strategieën te ondersteunen, kunnen cohesiemiddelen worden gecombineerd met andere EU-instrumenten (zoals InvestEU) of met nationale programma's. De Commissie is bereid om de lidstaten en de regio's te helpen bij het uitwerken van deze strategieën.

  • Betere grensoverschrijdende hulpdiensten in de Pyreneeën:

Dokters in grensgebieden kunnen patiënten die dringende medische hulp nodig hebben aan de andere kant van de grens niet behandelen. Om deze situatie te verhelpen, wordt met het project "When medical emergency systems erase borders" gestreefd naar voorafgaande wederzijdse erkenning van de artsen aan beide kanten van de grens.

Momenteel gaat de tweede fase van het pilootproject van start waarin bilaterale akkoorden tot stand moeten komen tussen de Orden der artsen van de Spaanse en Franse grensregio's. 15 miljoen inwoners van de Pyreneeën zullen dankzij het project betere hulpdiensten krijgen. Het project krijgt steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en zal midden 2019 afgerond zijn.

De resultaten van dit project zullen in de toekomst als voorbeeld kunnen dienen voor andere grensoverschrijdende regio's. De Commissie biedt ondersteuning om belemmeringen aan te pakken in verband met het beheer van grensoverschrijdende kwesties en stelt in haar wetgevingsvoorstel voor het cohesiebeleid 2021-2027 voor om 15 % van alle Interreg-programma's voor grensoverschrijdende samenwerking te bestemmen voor dit doel.

  • Gezondheid: de nieuwe categorie in de RegioStars Awards dit jaar:

Elk jaar belonen de RegioStars de beste en meest innovatieve cohesiebeleidsprojecten in Europa in vijf thematische categorieën, waaronder een thema van het jaar. De editie van dit jaar wil kwalitatieve gezondheidsprojecten belonen om de lidstaten en regio's te inspireren.

Het online-inschrijvingsplatform is open vanaf vandaag tot en met 9 mei 2019. Een onafhankelijke jury zal de projecten beoordelen en de winnaars bekronen tijdens de prijsuitreiking van de RegioStars die in oktober 2019 in Brussel plaatsvindt.

Achtergrond

Gezondheidszorg is een groot aandachtspunt voor de EU-burgers. Uit een recente Eurobarometer-enquête is gebleken dat gezondheidszorg werd gezien als het belangrijkste probleem waarmee de regio's in de toekomst te maken hebben. Een derde van de respondenten (34 %) beschouwde het als de belangrijkste kwestie.

De cohesiebeleidsfondsen ondersteunen projecten die de toegang tot gezondheidszorg verbeteren en ongelijkheden op het gebied van gezondheid aanpakken, de gezondheidsstelsels hervormen, e-gezondheid en digitale oplossingen ontwikkelen, alsmede onderzoek en innovatie, gezondheidsvoorlichting, gezond ouder worden en veiligheid en gezondheid op het werk bevorderen.

In de programmeringsperiode 2014-2020 is 8 miljard euro uit de cohesiebeleidsfondsen, waaronder 4 miljard euro medefinanciering door de EU, geïnvesteerd in gezondheid. In de periode 2014-2020 moeten 44,5 miljoen mensen in de EU van verbeterde gezondheidsdiensten kunnen profiteren.

Meer informatie

Factsheet - Investeringen in gezondheid in het kader van het cohesiebeleid

Onderzoek gefinancierd door het EU-gezondheidsprogramma - European Structural Funds for Health

IP/19/1173

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.