Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Besluit langere WW-export uitgesteld - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
donderdag 11 april 2019, 11:41

BRUSSEL (ANP) - Een Europees besluit over de beoogde verruiming van de mogelijkheden om de WW te ‘exporteren’ wordt over de Europese verkiezingen getild. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zei eerder bezorgd te zijn over de ,,verkeerde prikkels’’ die zouden uitgaan van de nieuwe regels. Ook de Tweede Kamer was ontstemd.

Goedkeuring zou betekenen dat een arbeidsmigrant die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos wordt, zijn of haar WW zes maanden mag meenemen naar eigen land als er voldoende arbeidsverleden is opgebouwd. In de huidige regeling is dat na één dag werken met recht op drie maanden WW-export.

Er was eigenlijk al een akkoord over bereikt tussen het parlement en de lidstaten, maar door bezwaren van Nederland en een aantal andere landen verdween de meerderheid. Enkele Oost-Europese landen trokken hun steun in omdat het pakket ze zou verplichten strenger te controleren op fraude.

Leiders van de politieke groepen in het Europees Parlement hebben besloten het pakket om de socialezekerheidsstelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen voorlopig niet op de agenda te zetten. Daardoor wordt het dossier op zijn vroegst in juli opnieuw behandeld.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.