Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Europese verkiezingen

Europese verkiezingen

Op donderdag 23 mei hebben van de 13.164.688 kiesgerechtigden 5.519.776 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De Kiesraad heeft op 2 juli de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland bekendgemaakt.

De PvdA is de grootste partij geworden met zes zetels. CDA en VVD krijgen vier zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie komen met elk drie leden in het parlement. PVV, SP en DENK wisten geen zetel te behalen. Als de Britten de Europese Unie verlaten, krijgt Nederland drie extra zetels in het Europees Parlement. Die gaan naar PVV, VVD en Forum voor Democratie.

PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans kreeg de meeste stemmen, bijna 840.000. Derk Jan Eppink, lijsttrekker van Forum, ontving net geen 340.000 stemmen. Bij de PvdA, het CDA en de ChristenUnie werden veel voorkeurstemmen uitgebracht op vrouwen. Zo kreeg Caroline Nagtegaal (VVD) meer dan 160.000 voorkeurstemmen. Verder kregen Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) meer dan 100.000 voorkeurstemmen. Samira Rafaela (D66), Liesje Schreinemacher (VVD) en Kim van Sparrentak (GroenLinks) hebben dankzij voorkeurstemmen alsnog een zetel in het Europees Parlement verkregen Hiermee bestaat het percentage vrouwen onder de Nederlandse delegatie straks uit 46.2% in het Europees Parlement.

De verdeling van de 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement voor de komende mandaatperiode is als volgt: PvdA:6 CDA: 4 VVD:4 GroenLinks: 3 D66: 2 ChristenUnie-SGP: 2 Partij voor de Dieren:1 50Plus:1 en Forum voor Democratie: 3

1.

De Nederlandse Europarlementariërs

Partij

Leden

PvdA

Lara Wolters, Agnes Jongerius, Kati Piri, Paul Tang, Vera Tax, Mohammed Chahim

CDA

Esther de Lange, Annie Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Tom Berendsen

VVD

Malik Azmani, Caroline Nagtegaal-van Doorn, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

GL

Bas Eickhout, Tineke Strik, Kim van Sparrentak

CU-SGP

Peter van Dalen, Bert-Jan Ruissen

D66

Sophie in 't Veld, Samira Rafaela

PvdD

Anja Hazekamp

50PLUS

Toine Manders

FvD

Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos

2.

Nederlandse leden per commissie

De parlementaire commissies zijn inmiddels samengesteld. De Nederlanders zitten in de volgende Parlementaire Commissies:

 

Partij

Achternaam

vast lid

vast lid

plaats-

vervanger

plaats-vervanger

CDA

DE LANGE

ENVI

 

ECON

 

CDA

LENAERS

LIBE

 

CONT

EMPL

CDA

BERENDSEN

ITRE

REGI

TRAN

 

CDA

SCHREIJER-PIERIK

AGRI

PECH

INTA

 

VVD

AZMANI

LIBE

 

AFET

 

VVD

HUITEMA

ENVI

 

AGRI

PECH

VVD

NAGTEGAAL

TRAN

 

ECON

 

VVD

SCHREINEMACHER

INTA

JURI

IMCO

 

D66

IN ´T VELD

LIBE

 

ENVI

 

D66

RAFAELA

INTA

FEMM

EMPL

 

PvdA

WOLTERS

TBC

 

TBC

 

PvdA

JONGERIUS

EMPL

     

PvdA

TANG

CONT

ECON

CULT

 

PvdA

PIRI

AFET

JURI

   

PvdA

TAX

TRAN

 

REGI

 

PvdA

CHAHIM

ENVI

 

ITRE

 

GL

EICKHOUT

ENVI

 

ECON

 

GL

STRIK

LIBE

 

AFET

DROI

GL

VAN SPARRENTAK

IMCO

 

EMPL

 

FvD

EPPINK

ECON

 

BUDG

CONT

FvD

ROOS

   

ITRE

TRAN

FvD

ROOKEN

ENVI

 

ITRE

 

PvdD

HAZEKAMP

ENVI

 

AGRI

PECH

CU-SGP

VAN DALEN

PECH

DROI

AFET

 

CU-SGP

RUISSEN

AGRI

 

AFET

PECH

50PLUS

MANDERS

IMCO

 

EMPL

 

3.

De commissies en hun afkortingen

Afkorting

Naam commissie

AFET

Buitenlandse Zaken

DEVE

Ontwikkelingssamenwerking

SEDE

Veiligheid en defensie

DROI

Mensenrechten

INTA

Internationale handel

BUDG

Begroting

CONT

Begrotingscontrole

ECON

Economie en monetaire zaken

EMPL

Werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Industrie, onderzoek en energie

IMCO

Interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Vervoer en toerisme

REGI

Regionale ontwikkeling

AGRI

Landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Visserij

CULT

Cultuur en onderwijs

JURI

Juridische zaken

LIBE

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Constitutionele zaken

FEMM

Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Verzoekschriften

4.

Brexit

Er zijn voor Nederland 29 zetels verkiesbaar, drie meer dan bij de vorige verkiezingen in 2014, vanwege de Brexit. Echter, omdat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op de datum waarop de zittingsperiode van het nieuw gekozen parlement begint (2 juli 2019) nog niet geëffectueerd is, zal de zetelverdeling plaatsvinden op grond van de verdeling die van kracht was voor de Europese Parlementsverkiezingen 2014. Dit houdt in 26 zetels voor Nederland.

Als de Brexit doorgaat, krijgt Nederland er 3 zetels bij: één gaat naar de PVV, één naar de VVD en één naar Forum voor Democratie.

Meer informatie

Informatie over de resultaten van de Europese verkiezingen 2019 staat op deze website.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.