Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij De toekomst van werk

De toekomst van werk

Hoe benutten we veranderingen in de arbeidswereld het beste ten behoeve van werknemers, bedrijven, de maatschappij en de economie? Dit was de centrale vraag tijdens de door de Europese Commissie georganiseerde conferentie ‘The Future of Work: Today. Tomorrow. For all.’ op 9 april. Door de veranderingen die zich in een snel tempo voltrekken, ziet de Europese Unie zich genoodzaakt maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het Europese werkgelegenheids- en sociaal beleid de huidige en toekomstige uitdagingen kan aangaan. Met de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten heeft de EU twintig beginselen en rechten vastgesteld die essentieel zijn voor billijke en goed functionerende arbeidsmarkten en sociale voorzieningen in de 21e eeuw.

Op de conferentie onder auspiciën van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en commissaris Marianne Thyssen waren ongeveer 500 deelnemers, onder wie ministers, vertegenwoordigers van EU-instellingen en -agentschappen, nationale regeringen, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld aanwezig.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis verklaarde : "Snelle technologische ontwikkeling en de digitale transformatie kunnen de economische groei doen toenemen. Die groei moet echter inclusief zijn en om dat te bereiken moet Europa de weg van opwaartse convergentie aanhouden. Door de "race naar de top" te winnen, kunnen we de economische en sociale cohesie in de hele EU vergroten."

EU-Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen beklemtoonde: "In een veranderende arbeidswereld mogen we niet zomaar verwachten dat mensen klaar zijn en zich aanpassen aan veranderingen. Als beleidsmakers moeten we ook onze sociale instellingen, onze regelingen en onderwijsstelsels aanpassen om mensen te ondersteunen, zodat zij vertrouwen kunnen hebben in hun toekomst en die van hun kinderen, en in de nieuwe arbeidswereld."

Inhoud

 1. Actiepunten
 2. Achtergrond
 3. Meer informatie

1.

Actiepunten

Uit de besprekingen kwamen de volgende tien actiepunten naar voren:

 • 1. 
  De wereld is aan het veranderen: net als de rest van de wereld wordt de Europese Unie geconfronteerd met veranderingen en uitdagingen door megatrends zoals digitalisering, globalisering, migratie, klimaatverandering en demografische veranderingen, met name vergrijzing.
 • 2. 
  De toekomst van werk is NU: veranderingen op de arbeidsmarkt vinden nu plaats en zijn onomkeerbaar — bijvoorbeeld automatisering en nieuwe bedrijfsmodellen, zoals de platformeconomie, die mogelijk worden gemaakt door digitale technologie.
 • 3. 
  De EU is een referentiepunt en bron van steun om deze uitdagingen het hoofd te bieden: de Europese pijler van sociale rechten geeft, binnen de bestaande bevoegdheden, de richting aan voor nieuwe wetgeving of beleidsinitiatieven op EU-niveau, voor hervormingen op nationaal niveau via het Europees Semester, en voor efficiënte financiering om de dringendste sociale prioriteiten aan te pakken.
 • 4. 
  We moeten duidelijk maken hoe de toekomstige arbeidswereld er voor ons moet uitzien en hoe we die tot stand kunnen brengen: we willen het Europees sociaal model behouden en versterken, maar dan moeten we ook een antwoord kunnen bieden op de nieuwe uitdagingen van een geglobaliseerde wereld en de vruchten kunnen plukken van technologische innovatie. Om dat te verwezenlijken, moeten we een routekaart uittekenen met concrete stappen.
 • 5. 
  We hebben een inclusieve digitale economie nodig: mensen die worden geconfronteerd met banenverlies of transities hebben behoefte aan uitgebreide ondersteuning zoals bijscholing en omscholing, toegang tot diensten voor arbeidsvoorziening, inkomenssteun en sociale diensten gedurende hun hele loopbaan. Een specifieke groep op hoog niveau heeft de gevolgen van de digitale transformatie voor de arbeidsmarkten in de EU onderzocht en in de aanloop naar de conferentie voorstellen gepresenteerd rond drie hoofdthema's: geschoolde arbeidskrachten, nieuwe arbeidsverhoudingen en een nieuw sociaal contract.
 • 6. 
  We hebben voldoende investeringen nodig: het zal van cruciaal belang zijn optimaal gebruik te maken van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027, waaronder het Europees Sociaal Fonds +, om toekomstige beleidsmaatregelen ter ondersteuning van vaardigheden en transities op de arbeidsmarkt te financieren.
 • 7. 
  We hebben een beter actief arbeidsmarktbeleid nodig: door overheidsdiensten van hoge kwaliteit die efficiënt diensten leveren die onze burgers en samenlevingen nodig hebben. Daarvoor moeten de diensten voor arbeidsvoorziening, opleidingsaanbieders, sociale diensten en het bedrijfsleven nauwer bij het beleid worden betrokken en beter samenwerken.
 • 8. 
  Niemand mag achterblijven: economische voordelen moeten alle Europeanen bereiken, ook degenen die in een achterstandswijk van een grote stad of in een afgelegen gebied op het platteland wonen. Het succes van elke beleidsmaatregel moet worden beoordeeld in het licht van de impact ervan op de meest kwetsbaren en op de samenhang van ons sociaal weefsel.
 • 9. 
  Een mondiaal gelijk speelveld versterken is van cruciaal belang: de EU is goed geplaatst om de samenwerking met andere organisaties en partners, waaronder de Internationale Arbeidsorganisatie, te intensiveren om fatsoenlijk werk te bevorderen en vooruitgang te boeken bij de uitvoering van internationale verbintenissen.
 • 10. 
  De toekomst is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: alle bestuursniveaus (mondiaal, EU, nationaal, regionaal/lokaal) moeten samenwerken met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld om aan de verwachtingen van de EU-burgers en werknemers te voldoen.

2.

Achtergrond

Op 9 april 2019 organiseerde de Europese Commissie een conferentie op hoog niveau over de toekomst van werk. In de geest van de sociale top in Göteborg van november 2017, waar het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie de Europese pijler van sociale rechten hebben afgekondigd, werd met de conferentie van vandaag gestreefd naar een diepere reflectie op de toekomst van de arbeidswereld en de manier waarop we kunnen omgaan met de uitdagingen en de mogelijkheden die de toekomst in petto heeft.

Tijdens de conferentie bogen zes kleine werkgroepen zich over verschillende aspecten van de toekomst van werk: a) Eerlijke transformatie: de mogelijkheden van digitalisering voor iedereen toegankelijk maken, b) Opwaartse convergentie: werkgelegenheid, sociale en territoriale cohesie, c) Wereldwijde verantwoordelijkheid: de EU en het wereldtoneel, d) Mensen autonomer maken: transities in de levensloop, uitdagingen op het gebied van onderwijs en vaardigheden, e) Beschermen en investeren: sociale voorzieningen moderniseren, duurzaam en inclusief maken, f) Omgaan met veranderingen: bestuur en partnerschappen.

Eén dag voor het evenement publiceerde de groep op hoog niveau inzake de gevolgen van digitale transformatie op de arbeidsmarkten in de EU zijn eindrapport. De belangrijkste aanbevelingen zijn onder meer persoonlijke leerrekeningen, arbeidsmarktbemiddelaars om structurele vaardighedentekorten te verminderen en sociale bescherming die los staat van de arbeidssituatie. Voorzitter Martin Goos presenteerde de bevindingen van de groep aan de deelnemers.

Deze Europese conferentie van hoog niveau vond plaats in de aanloop naar de viering van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in juni te Genève, waar de discussie over de toekomst van werk in een mondiaal perspectief zal worden voortgezet.

3.

Meer informatie

 

Inhoud

 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.