Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal
woensdag 17 april 2019, 11:07

DEN HAAG (PDC) - Gisteren stelde de Eerste Kamer na afloop van de Algemene Europese Beschouwingen haar Europees werkprogramma voor 2019 vast. Het voorstel voor een prioritaire selectie uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie van de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken is ongewijzigd aanvaard.

Brexit, migratie en klimaat

De Algemene Europese Beschouwingen vinden jaarlijks plaats naar aanleiding van de Staat van de Europese Unie (EU) van het kabinet. Hierbij gingen de Kamerleden in op diverse Europese onderwerpen. Brexit, het Europees migratiebeleid (zowel binnen de EU als naar de EU) en het klimaatbeleid. Ook werd gesproken over méér en minder Europa, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), en de gevolgen van de interne markt.

Twee moties

Er werden twee moties ingediend. Senator Van Apeldoorn (SP) verzocht de regering om een verkennende analyse over aanpassing van de Europese marktordening, zodat belemmeringen voor het dienen van publieke belangen weggenomen kunnen worden. Over deze motie wordt 23 april gestemd. Minister Blok ontraadde de motie.

Senator Teunissen (Partij voor de Dieren) verzocht in haar motie de regering ziich uit te spreken tegen de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers in plantaardige producten. Het gaat hier om benamingen voor vleesproducten die niet langer gebruikt mogen worden voor plantaardige producten. Deze motie werd op haar verzoek aangehouden.

Bron: website Eerste Kamer

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.