Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal
maandag 20 mei 2019, 12:28

DEN HAAG (PDC) - Er heerst in Nederland over het algemeen een brede steun voor lidmaatschap van de EU. Dit constateert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport van 17 mei 2019.

Het SCP heeft in 2018 op basis van beschikbaar en nieuw onderzoek een rapport uitgebracht over wat Nederlanders van de EU vinden en willen en waar zij graag minder of juist meer EU willen zien. Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 heeft het SCP dit rapport verder uitgewerkt en geactualiseerd.

De belangrijkste resultaten uit dit rapport zijn dat Nederlanders over het algemeen het EU lidmaatschap steunen. Verder is Nederland medio 2018 positiever over de EU dan tijdens de eurocrisis van 2009-2016, maar minder positief dan in de jaren 90. De voornaamste reden voor dit positieve geluid is het idee dat Nederland te klein is om zonder de EU een relevante economische speler te zijn in de wereld. Verder zijn jongeren en hoogopgeleiden positiever over de EU dan ouderen en lageropgeleiden. Verder willen Nederlanders minder EU op het thema verzorgingsstaat in Nederland. Ook zou de EU zich minder moeten bezighouden met de uitbreiding van de EU.

Deze opvattingen komen volgens het SCP voort uit drie onderliggende behoeften: rechtvaardigheid, veiligheid en bescherming. Nederlanders willen een rechtvaardige verdeling van de lasten binnen de EU, zoals vluchtelingenopvang en klimaatmaatregelen. Ook willen zij dat de EU bijdraagt aan de veiligheid door het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Tot slot willen Nederlanders meer bescherming van de eigen cultuur en het welzijn van EU-burgers.

Bron:

SCP: Wat willen Nederlanders van de Europese Unie? Rapport 17 mei 2019.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.