Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Fins voorzitterschap van de Raad

Finland is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Finland heeft in april 2019 parlementsverkiezingen gehouden en een ​​nieuwe regering is onlangs gevormd. Het programma van het voorzitterschap is op deze website te vinden.

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de zes maanden. Gedurende die zes maanden zit het voorzitterschap vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad, en levert zo een bijdrage tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Roemenië, Finland, Kroatië werken van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 samen als trojka. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken

Finland is voorzitter van 1 juli tot en met 31 dcember 2019 en Kroatië sluit de trojka af met het voorzitterschap van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Inhoud

  1. Gezamelijke prioriteiten
  2. Meer informatie

1.

Gezamelijke prioriteiten

Roemenië, Finland, Kroatië zijn eind november 2018 een gezamenlijk programma overeengekomen. In het programma worden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Tot die prioriteiten behoren onder andere de volgende punten

2.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.