Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Het Europees burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in wetgeving omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen. In 2017 heeft de Europese Commissie, zoals voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie aangaf, voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken. In december 2018 zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de hervorming. Hiermee hebben zij de weg vrijgemaakt voor de toepassing van de herziene regels vanaf 1 januari 2020.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk zijn, en niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Europees burgerinitiatief "Housing for All”

De Europese Commissie heeft op 12 maart besloten het Europees burgerinitiatief "Housing for All” te registreren.

Doel van het initiatief is "te zorgen voor betere wettelijke en financiële randvoorwaarden om de toegang tot huisvesting voor alle Europeanen te vergemakkelijken". De organisatoren vragen de Europese Commissie "de toegang tot sociale en betaalbare huisvesting voor iedereen te vergemakkelijken, de criteria van Maastricht niet toe te passen voor overheidsinvesteringen in sociale en betaalbare huisvesting, te zorgen voor een betere toegang tot EU-financiering voor ontwikkelaars van non-profit en duurzame huisvesting, te voorzien in sociale, op concurrentie gebaseerde regels voor kortlopende huurcontracten en statistieken over huisvestingsbehoeften in Europa op te stellen."

Op grond van de Verdragen kan de EU juridische stappen ondernemen op dit gebied, bijvoorbeeld waar het gaat om internemarktregels en om de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang in Europa. De Europese Commissie heeft dan ook beslist het initiatief te registreren. Het besluit van de Commissie heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

Het initiatief is geregistreerd op 18 maart 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Europese Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

1.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • Volledige tekst van het voorgestelde initiatief
  • Website over het Europees burgerinitiatief
  • Teken hier de petitie
  • Toelichting van AEDES bij het burgerinitiatief
 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.